Papiernictwo w stuleciu niepodległości
22 listopada 2018 r., Hotel Novotel Łódź
 
 
  Styczeń
 • Stulecie ruchu stowarzyszeniowego papierników 1918-2018

  Józef Dąbrowski

 • „100 lat wojowania o papier...” na stulecie odzyskania niepodległości

  – rozmowa z Januszem Gradeckim, autorem i wydawcą

  Luty
 • 100 lat polskiego przemysłu papierniczego

  Maciej Szymczyk

  Marzec
 • Stulgińscy – papiernicy z Kresów

  Leszek Goetzendorf Grabowski

  Kwiecień
 • Centralny Okręg Przemysłowy a polski przemysł celulozowo-papierniczy
  Zarys dziejów Zakładów Celulozy w Niedomicach

  Marcin Wyszyński

  Maj
 • Saengerowie – fabrykanci przedwojennej branży papierniczej. Cz. 1

  Jan Bałchan

  Czerwiec
 • Saengerowie – fabrykanci przedwojennej branży papierniczej.
  Część 2. Oskar Saenger, papiernik, społecznik, państwowiec

  Jan Bałchan

Stowarzyszenie Papierników Polskich
Plac Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź
info@spp.pl
WWW.SPP.PL